11.7.2011

Аз давам няколко метода за самовъзпитание на човека, които не са сухи теории, но живи, приложими методи, които съм извлякъл от самата Природа, и сега искам тъй да ги трансформирам, че да им предам една нова форма, да станат приложими в живота.