10.7.2011

"Сега аз нито на кафе гледам, нито на боб гледам. Аз съм човек, който съм изучил туй, което Бог е създал. Цялата Природа съм я проучил така, както никой друг не я е проучил. Аз съм проучил дърветата така, както никой друг не ги е проучил; аз съм проучил камъните, водата тъй, както никой друг не ги е проучил. Казвате: „Кога си ги проучил?“ Кога съм ги проучил, то е моя работа. Че съм ги учил, учил съм ги. Искам да кажа, че и вие трябва да учите. Всекиму се дават условия, но ако не вложите Любовта в онова, което Бог е създал, няма да имате никакъв успех."