09.7.2011

"Има един идеал за мене: Господ живее в мене и аз живея в Него. Като срещна хората, аз ги държа в сърцето си и аз живея в тях. Искам да бъдат и те така, както и аз. Не е въпросът до стойка и облекло, но до вътрешно разположение. Искам хората да бъдат разумни, щастливи, да имат всички блага, сегашни и бъдещи, които и аз имам; да имат всички възможности, които Бог ми е дал; да имат културата не на хората, но на ония възвишени Същества, защото само по този начин ще можем да минем в тази Земя, към която се стремим."