07.7.2011

"Като дишате, вие ще гледате да се свържете с онзи възвишен свят, ще мислите за Съществата от онзи свят, които дишат не чрез дробовете, както хората; не чрез хрилете, както рибите, но чрез нови органи, които възприемат етера от въздуха. Вие се нуждаете от етер! Етерът е най-чистата материя, която човек може да изсмуче от въздуха. Този етер представя жизнения еликсир. Но ако вие не можете да се свържете с тия Същества, които възприемат етер от въздуха, дишането не е правилно."