02.7.2011

С морален остен и волът оре, и проповедникът проповядва, и свещеникът служи, и войникът се бие на бойното поле, и жената готви вкъщи – навсякъде има ред и порядък, но това не е живот. Ние знаем този остен. Не, морален устой трябва да има! Този остен е за полуразумните хора. Тоягата е за полуразумните хора. Любовта, Мъдростта и Истината – това са за напълно разумните хора, които разбират тия закони, защото само те ще осмислят нашия живот и ние само така ще възкръснем.