01.7.2011

"Казва Христос: „Учете ги да пазят!“ Какво трябва да пазим на първо място? Настана вече ден, когато трябва да осветим Любовта. Ние трябва да се върнем – мъжът към жената, братът към сестрата; всички хора – от най-малкия до най-големия, трябва да определим един ден за освещение на Любовта. Нали е казано, че Бог е Любов? Любовта винаги се отличава със закона на изобилието и примирието. Дойде ли Любовта, ние ще почувстваме, че сме в един велик свят, красив сам по себе си, свят на мир и изобилие. За да има мир, всички трябва да отворят хамбарите си, и то доброволно, а не с насилие, не с остен."