30.6.2011

Като четете Евангелието, вие казвате: „Блажени са тези времена, в които апостолите са живели!“ Обаче в първите времена апостолите не бяха толкова блажени, както вие си представяте. В първо време и апостолите мислеха, че Христос ще стане цар и те ще заемат министерски места. Те мислеха, че Христос ще управлява всички народи, ще настане навсякъде братство и равенство. Като хванаха Христа, те се разпръснаха. „Свърши се тази работа!“ – казаха си те. После, когато Христос възкръсна, Той им се яви и им каза: „Не се страхувайте! Всичко, каквото съм казал, ще стане. Трябва да знаете, че преди всичко и вие трябва да минете по същия път, през който и Аз минах – ще минете по пътя на страданията.“ След това вече те станаха смели и решителни.