29.6.2011

Ако ме слуша някой от православната църква, ще каже: „Защо не проповядва така, както православната църква проповядва?“ Ако ме слуша някой евангелист, ще каже: „Защо не проповядва така, както евангелизмът учи?“ Ако ме слуша някой учен, ще каже: „Защо не говори така, както учените хора говорят?“ Казвам: слушайте, аз уважавам учението на всички, но ще проповядвам постарому, както аз разбирам Истината. Ще туря на работа и науката, и философията, и църквата, и владиците, и поповете – всички. С всичко ще си послужа, защото няма нещо в света, което да не съм бил. Аз съм бил всичко: и поп, и владика, и цар, и какво ли не. Аз съм бил и слуга, и господар, и търговец, и майка, и баща – всичко съм бил. Всичко имам в себе си. Няма нещо, което да не съм бил. Следователно аз изучавам живота в себе си. Каквото пожелая, всичко имам в себе си.