28.6.2011

Не е ли заблуждение да вярваш за пример, че ако вярваш в една църква или в една вяра, ще се спасиш? Това не е ли заблуждение? Спасението не зависи само от една църква. Или по-право, спасението не зависи от никаква църква. Спасението е качество само на Бога. Само Бог е единственият, Който може да спасява. Никакъв владика, никакъв поп, никаква църква, никакъв проповедник не е в състояние да спасява. Ап. Павел казваше: „Бог беше в Христа и помиряваше хората със Себе Си, като не им вменяваше греховете.“ Това е учението сега. Да не се заблуждавате! Ти сам можеш да изправиш погрешките си.