27.6.2011

Религията е създадена като наука, която да научи хората на правилни отношения помежду си. Всички учители, които са идвали между хората, са проповядвали едно хубаво учение. Всички учители са проповядвали братство между хората, но техните ученици, техните последователи изопачиха това учение и станаха буквояди.