26.6.2011

Всеки един народ иска да има еднаква религия, християнска религия. В България искат православието да бъде само. Християнството не е православие. Православието е гръцка измислица. Католицизмът, това е католическа измислица. Християнството е наука за побратимяването на народите. Господарите да се обхождат добре със слугите си, не само да считат, че Христос бил голям герой.