24.6.2011

Някои растения растат изключително при места, дето има злато. Някои растения пък имат само лечебни свойства. Всичко това трябва да се изучава. То представя скритата страна на ботаниката, а именно: има такива растения, от които достатъчно е да пиете само няколко капки, за да се подмладите или да станете красиви. За пример има растения, които са в състояние да прояснят ума на човека, да усилят паметта му. Една-две капки от тия растения са в сила да извършат това нещо. Казвате: „Кажи ни кои са тия растения!“ Това е тайна в Природата, която не е позволено да се открива.