20.6.2011

Никога не задоволявайте плътта си напълно. Оставяйте я поне една трета гладна. Когато ? шиете дреха, пак не задоволявайте изискванията ? напълно. Нека ? липсва нещо – било копче, било яката ? – да не е точно, както трябва. Каквото дадете или каквото направите на плътта, нека не бъде абсолютно съвършено. Ако всичко бъде свършено, работите ? няма да вървят.