19.6.2011

Който създаде духа, Той е създал и плътта. Всичко в света излиза от Бога, с изключение само на кривите форми, в които днес духът е облечен. Същината на плътта е излязла от Бога, обаче формата, в която плътта функционира на Земята, не е излязла от Бога. Като не разбират тия неща, хората страдат.