18.6.2011

Сега вие приписвате на плътта различни отрицателни неща и казвате: „Плътта е това, плътта е онова“, и най-после вие искате да се освободите от плътта. Това не е правилното схващане.