17.6.2011

Казвате за някоя жена, че се е влюбила. Като се е влюбила, според вас това е престъпление. Според мене пък никога една жена, която се е влюбила, не може да направи престъпление. Аз не вярвам в нейните престъпления! Ако пък наистина е направила някакво престъпление, това вече не е Любов, но е плътско увлечение. Плътското влечение е едно течение, което взема човека и го носи. Любовта е едно разумно движение, разумна сила, която повдига човека и го носи в планината. Тя не е сила, която сваля човека надолу и го търкаля като камък. Похотта е камък, който се търкаля, но Любовта е сила, която вдига човека нагоре в планината. Който се търкаля надолу, той може да направи много престъпления.