14.6.2011

„Духът е онова, което дава живот.“ Та това, което организира света, което движи света, това е разумното в света. На санскритски имате една дума ом, от която дума излиза нашата дума ум. Значи ом и ум имат един и същ произход, те имат един и същ корен. Те означават това, което съдържа всичко в себе си. В Природата се съдържа всичко. Или, казано на друг език: Духът е онова, което носи живот, което съдържа всичко в себе си.