13.6.2011

Душата не е тяло, душата е нещо неопределено. Телата, които виждаме – те са триизмерни, а в Природата има повече от три измерения. Душата не може да бъде триизмерно тяло, не може да бъде и четириизмерно, не може да бъде и петизмерно. Защото чувственият свят (или духовният) е четириизмерен, умственият свят е петизмерен, причинният свят е шестизмерен. Тия неща са параметафизика. Сега мнозина искат да знаят какво нещо е Духът. Пък там, дето душата функционира, е седемизмерен свят.