11.6.2011

Вие още нямате идея нито за този и онзи свят, нито за самия човек. Човек е троеличен. Като видя някой човек, например Петко Стоянов, аз виждам три такива лица: на физическия, на духовния и в мистичния свят. Казвате: „Видях своя побратим.“ – Къде го срещнахте? – „На Земята, малко се колебае.“ – Да, но той има още две лица.