10.6.2011

Един разбира от Любовта едно, друг – друго, но в края на краищата, кой както разбира Любовта, той е прав за себе си. Той не е разбрал пълната Любов – пълната Любов е в степени. В материалния свят Любовта е една, в духовния свят – друга, а в Божествения свят – съвсем различна от първите две. Всяка Любов има свои граници, в които се проявява, за да може да се разбере. Човек трябва да мине от едно състояние в друго, за да разбере всичките видове Любов.