08.6.2011

Сега аз не искам да проповядвам едно учение човек да се откаже от богатството си, но казвам: за да разреши правилно основните въпроси на живота, човек трябва преди всичко да провери себе си. Той не трябва да учи хората, че не трябва да бъдат богати. Напротив, той трябва да им казва, че те трябва да бъдат богати, но за себе си трябва да знае, че и богатството, и сиромашията, са едно и също нещо. Така е за съвършения човек, а за обикновения не е така.