07.6.2011

Физическият свят е разгадаване на духовния. Всичко онова, което става на Земята, всички противоречия, които срещате, трябва да се тълкуват. В тълкуването им ще разберете духовния свят. Който не разбира нещата, той мисли, че едни са вредни, а други – полезни.