05.6.2011

Всичко, каквото имате, каквито опитности сте придобили, е ценно, но всичко това трябва да мине през Божествения огън – да се претопи и да остане ценното от него. Сегашният ви живот ще мине през огъня на Любовта и всичко, което остане след този огън, е ценното. На него можете да разчитате. Това е вашето богатство. И онова, което можете след това да организирате, в него седи вашият живот. След това вие ще влезете в света на Любовта.