03.6.2011

Казват, че Христос дошъл да спаси света – никак не са дали Христовото учение така, както трябва. Христос е дошъл в света, но учението Христово спасява света, само ако се приложи Любовта към Бога. Като започнат хората да любят Бога, спасяват света. Човек, като люби Бога, учен може да стане, поет, музикант. Без тази Любов, ако остави настрана Любовта – не става.