02.6.2011

Ще кажат някои: „Христос ни спасява.“ Да, спасява, но с какво? – Със Своята Любов към Бога. Бог е, Който чрез Любовта може да ни спаси. Когато влезем в Божията Любов, всички ние ще бъдем спасени. Не само „спасени“ – нещо повече се изисква от Любовта. Спасението е за децата. Възрастните души обаче търсят онзи велик живот, дето всички трябва да станат силни. Силни в какво? – Силни в Любовта.