01.6.2011

Хората искат да приложат съвършенството на Земята, т.е. да станат съвършени. Обаче те не знаят, че съвършенството принадлежи на друг свят. Днес още няма възможности в човека да бъде съвършен. Възможностите на човека да бъде съвършен съществуват в неговия дух. Той трябва да бъде в положението на дете, последователно да се възпитава.