30.5.2011

Като остарее, човек започва да мисли, че дъщерите и синовете му ще продължат неговата работа. Не, той се лъже, те няма да продължат неговата работа, но ще продължат своята работа. Вие не знаете още закона на живота. Когато бащата умре, животът му ще се влее в живота на сина му. Животът на сина му пък ще се влее в неговия правнук. Значи вливане става в живота. Тъй щото ще зависи как е живял бащата, как е живял дядото и т.н. Когато става вливане на няколко живота, всички отиват на едно място. Вие мислите, че като умре бащата, ще отиде на друго място, а синът ще остане на Земята и всеки ще живее за себе си. Не, това е едно първично схващане. Във всички неща в света има едно единство.