29.5.2011

Страна или град, или село, дето има добри хора, там винаги ще има плодородие, винаги хората ще живеят по-добре помежду си, там винаги небето ще бъде по-ясно, по-хубаво и по-приятно. Добрият човек е като извор, от водата на който всичко расте и се развива. Потребни са добрите хора в света! Не че всички трябва да го знаят – добрият човек не се нуждае от това, да бъде познат на всички хора. Изворът, който извира от планината, не иска да го знаят хората, но без да иска, всички го знаят. Той се проявява, без да иска. Той образува цяла река.