28.5.2011

Сега ние минаваме за много културни, но не знаем в какво седи културата. Културата седи във вътрешното, което е вътре в човека. Културен човек е онзи, който, като изчезне самата култура, може да я създаде. Той е културен. Като изчезне – като една семка, която може да произведе цялото растение, човек ако може да я произведе – той е учен.