25.5.2011

Аз не съм против лекарите, но първо човек сам на себе си трябва да бъде лекар. Някой изисква само от учителите да бъдат педагози. Не, всяка майка, всеки баща трябва да бъдат педагози – тогава майката и бащата, като отлични педагози, могат да извикат и друг някой педагог. Те не трябва да мислят, че педагогиката не е за тях, но за учителите само – и те трябва да се занимават с нея.