24.5.2011

"„Търся Истината, която е посадена в моята душа; търся Учителя си, Който ще ме научи на този свещен език на Истината.“ Придобиете ли това – да можете да се разговаряте на този език, това ще бъде най-голямото благо, най-великият ден за вас. Тогава ще чуете гласа на Бога, Който каза в началото… Какво е казал? То е на Божествен език, аз не мога да го изкажа, но хайде да ви го преведа на български език. Рече Бог: „Да бъде светлина!“ В нас думата светлина подразбира да се видят нещата само. Свещеният език под думата светлина подразбира друго нещо. „Да бъде светлина“ – значи Аум."