23.5.2011

Вие знаете по няколко езика, но отсега нататък ще си кажете: „Ние ще се заемем да изучаваме Божествения език.“ Ще дойдат много професори от Небето, които ще ви кажат: „Имаме честта да ви се представим като професори, да ви научим на Божествения език, чрез който да се съобщавате с ангелите.“ За в бъдеще ще има съобщения с Небето като с радиотелеграфи. Това са възможности.