22.5.2011

Външните неща са израз на един вътрешен живот, и ако ние разберем този вътрешен живот, Бог ще ни проговори на един Божествен език. Или, с други думи казано, ние трябва да разберем добре живота, да разбираме Божествения език и да не караме Бога да учи нашия език. От осем хиляди години ние искаме да научим Бога на нашия език и казваме: „Бог не разбира ли нашия език? Защо не ни отговаря?“