21.5.2011

Индусите имат същата свещена дума – аум. Те произнасят тази дума преди служенето, а християните, като четат „Отче наш“, всякога накрая казват амин. Какво подразбират под тази дума? Когато някой индус чете свещената книга на Ведите, той започва с думата аум. Тя е свещена дума, останала от една възвишена култура. Всички казват амин – да бъде така. Само тази свещена дума е останала от свещения език. И сега трябва да се върнем назад, да възстановим всички свещени думи на този свещен език, да разберем как са започнали нещата – и тогава ние ще бъдем послушни към Бога. А сегашната култура ще се измени.