20.5.2011

Един ангел може да се спре при тебе, само ако разбираш неговия език. И при Бога е същото. С този език нигде няма да ни приемат. Като проповядвам Божията Любов, подразбирам, че трябва да научим Божествения език. Като научим този език, само тогава ще влезем във връзка с Бога. Някой казва: „Аз трябва да се науча да се моля.“ Да, ще се молиш, но затова трябва да научиш свещения език на молитвата. Само една свещена дума е останала от молитвата – амин. И египтяните имали думата амин. В това време имало някои фараони с това име – амен.