19.5.2011

Благостта е свойство само на Бога, на Вечния, на Любещия, на Всемъдрия, на Онзи, у Когото Истината живее. Може да кажем, че благостта е едно от великите качества, което определя Разумното в света, защото в съвременната култура, според сегашните ? схващания, думата Бог е опорочена. Но когато едно свещено Божие име се опорочи, Бог обезличава всички форми, цялата култура се заличава от лицето на Земята и се създава нова култура, с ново име.