17.5.2011

Това понятие, което ние имаме за Бога, не е такова, каквото искат да ни положат и на което искат да ни научат. Всеки човек има за Бога особено схващане. Аз имам за Бога друго име, но не смея да ви го кажа, ще ви говоря за Него с това име, което вие знаете. Този Бог, за Когото ние проповядваме, обича всички хора еднакво, за всички се грижи еднакво и е намислил да спаси всички до един. Той няма да остави нито едно същество в ада.