16.5.2011

Христос казва: „Учете ги да пазят това, що съм ви казал.“ Кой Христос? Аз не ви говоря за онзи Христос, когото евреите разпнаха преди 2000 години. Този Христос беше много слаб човек. Аз ви говоря за един Христос, Който никога не е бил разпнат в света! Него може да наричат Христос, но Той има друго име, свещено име има Той, което вие трябва да знаете... Светлината не може да се разпъне, светлината не може да се изгаси.