15.5.2011

Христос, Който никога не е бил разпъван, казва: „Учете ги да пазят благото, което съм ви дал, и ето – Аз ще бъда с вас до скончанието на света. Амин!“ Това свещено име Амин – то е името на Онзи Бог, Когото египтяните знаеха. Те Го наричаха Амен, но то не е така. Амин Го наричаме ние. И когато някой човек бактиса, както българите често казват: „Бактисах от живота“, те употребяват думата аман! Като каже българинът „аман!“, той се обръща към Бога и казва: „Господи, помогни ми Ти в тази беда, никой не ми помага!“ Като каже „аман“, избавлението идва. Аман е името на Бога.