14.5.2011

И този, живият Христос, Който никога не е бил разпнат, се обръща днес към вас и ви запитва: „Вие, които Ме слушате днес да ви проповядвам, какво направихте заради Мене, откак сте дошли тук, на Земята? Опазихте ли Моето Слово, опазихте ли Моя закон? Просветнаха ли вашите дела пред человеците?“