11.5.2011

Този, разумният Христос, Който никога не е бил разпъван, казва: „Понеже разпънаха Онзи човек, Когото бях пратил на Земята, за да им каже Моята заповед, идете вие сега да проповядвате и Аз ще бъда с вас до скончанието на века! Всичкия този ред и порядък Аз ще го изменя. Ще скончая този век!“ Иде сега новата епоха! Всички хора искат да задържат старата култура. И ако някой се осмели да каже, че иде нещо ново, те са в състояние да го обесят. Новото ще донесе спасението на човечеството. Новото ще донесе онова истинско братство, което ще даде условия на всеки да се прояви тъй, както трябва.