09.5.2011

"Ще ви цитирам една песен, в която певецът запитва: „Кажи ми ти Истината, която носи свобода за моята душа!“ Какъв е отговорът на този въпрос? Аз ще ви кажа тази Истина сега за пръв път в живота. Тази Истина от Любовта излиза, от Мъдростта просиява и носи вечния живот и свобода за тебе! И продължава по-нататък този поет, този пророк, който е говорил в миналото: тази Истина е насадена дълбоко в твоята душа, нейния език ти научи, всяка нейна дума добре разбери и на нея всичко посвети; напред върви в живота без страх и ти ще имаш свобода завсякога. Нейния език ти научи, всяка нейна свещена дума добре разбери!"