08.5.2011

Закон е: не може да умре онзи, когото вие обичате. Ако умре, тогава грешката е или у вас, или в него. И Христос не може да умре, понеже имаше един възлюбен ученик. Христос имаше в лицето на Йоан един ученик, който много Го обичаше. Йоан обичаше Христа както никой друг. Не само че не умря Христос, но даже възкръсна.