07.5.2011

Знаете ли на какво се дължи упадъкът на днешната култура? Днес се избиват най-малко 40-50-100 милиона същества. Това са един голям брой живи същества, които всяка година стават жертва на хората. В тях се зараждат чувствата на страх, на омраза. Тия същества, като влязат в невидимия мир, създават много лоши условия за развитието на всички хора на Земята. Не казвам, че ние трябва да плачем за изкланите говеда, но казвам, че ние сами в миналото си създадохме лоши условия за нашето развитие. Ние сами сме причина за нашите нещастия.