06.5.2011

Ще дойде ден, когато хората няма да ядат агнета. Защо? Защото агнета няма да има. Ще дойде ден, когато хората няма да се избиват. Защо? Защото вълци няма да има. Е, кой ще остане в света? – Само разумните хора, които ще се разбират помежду си. Те ще разбират и прилагат правилно Божиите закони. Кога ще настане това време? – Когато храната и водата бъде в тях и няма да имат нужда от тия елементи отвън. Храната ще бъде вътре в хората и тогава те ще се хранят отвътре, тъй както Господ се храни. Следователно Царството Божие ще дойде на Земята. Когато се проповядва Царството Божие, подразбира се да живеем по този вътрешен закон.