03.5.2011

Христос дойде в света, за да покаже на хората разумността, като им показа ръката Си. Защо? – Ръката изразява разумността. Най-хубавото, най-красивото нещо, което изразява Любовта, това е човешкото лице. Ръката е образ на Разумността, а лицето е образ на Любовта.