02.5.2011

Защо се яви Христос на Своите ученици? – За да им покаже, че след смъртта има живот, и то – разумен живот, и че ръката никога не се изменя. Той им показа, че Неговата ръка сега е още по-хубава, по-четлива, и всички онези утайки, които имаше на физическия свят, изчезнаха. В Него остана само онази чиста, префинена материя, с която Той можеше да става видим и невидим и с която можеше да изменя коефициента на пречупването на слънчевите лъчи. Понеже всички частици на тялото Му бяха вече в състояние да пропущат всички слънчеви лъчи, Той ставаше невидим. Такъв живот може да имаме само тогава, когато бъдем разумни.