01.5.2011

При всички противоречия на живота ние търсим начин как да се справим с тях. Ние търсим една философия, с която да ги разрешим. Философията седи в това, да възприемем Любовта като творческа сила, която дава силни импулси за работа. Под „работа“ разбирам работа в какво и да е направление, а не само работа в духовно или физическо отношение, нито работа в умствено отношение само. Всяка работа, която е придружена с благородни пориви, е работа – подтик на Любовта.