30.4.2011

Това е описано като за Адам и Ева, но е съвсем друга история. Тя седи така: съществувала една раса много възвишена, която раса се е отклонила от Бога, влязла вътре в материята. Та покрай тях и другите по примера им вървят. Синът върви по примера на баща си, дъщерята върви по примера на майка си. Един от тия, първичните, които са останали да не съгрешат, е Христос, Който слязъл на Земята, за да възвърне човечеството. Сега всичките решиха да поправят погрешката. Той отиде в ада и показа погрешката им, какви са били техните заблуждения, извади ги. Казвам: поправете вашите погрешки на миналото! В целия свят поправлението трябва да стане, да се поправят всичките погрешки.