29.4.2011

Какво е предназначението на жената? – Да възкресява мъртвите. Какво е предназначението на мъжа? – Той е ангел, който е слязъл да отмахне камъка – и онзи, който е в гроба, да излезе. Туй е предназначението... Важно е в живота да се даде живот или да станем носители на Божествения живот. Аз вземам това в широк смисъл.